Home Blog Page 2
JP Komunalec Bitola
Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална хигиена од Собранието на Општината Битола за вршење на комунални дејности на подрачјето на Општината Битола со решение бр. 331/66 од 17.01.1966 год. во Окружниот суд во Битола.
Грб на Општина Битола
Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.
City Hall - Bitola, Republic of Macedonia
Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа непосредно и преку претставници во нејзините органи.
Транскоп Битола
Од приградската автобуска станица во Битола поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Истата е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола
Transkop Bitola
Меѓуградската автобуска станица во Битола е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола и од истата поаѓаат голем број на меѓуградски и меѓународни автобуси. Исто така постои и помала автобуска станица од која поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Адреса: ул. Никола Тесла 160, 7000 Битола, Р. Македонија Контакт телефони: Канцеларии: +389(0)47 231 192 Меѓуградска автобуска станица:...
Првата железничко - патна врска на Битола е изградена во 1894 год. со правец Битола – Солун. Подоцна за воените транспорти на Солунскиот фронт во 1916 година е изградена теснолинејка која ги поврзувала Битола со Градско, како и теснолинејка од Бакарно Гумно – Боротино – Бучин – Кутретино – Свињишта – Лера. Во 1919 година пуштена е пругата со тесен...
Основан во 1956 год. како андрагошка институција, Работничкиот универзитет “Крсте Петков Мисирков“ функционира преку своите центри за општо образование и култура, за стручно и техничко образование, масовно воспитување на народот, за здобивање на основно образование на возрасни и др. Во склоп на универзитетот функционираат и разни курсеви по странски јазици, дактилографија, информатика и друго. Универзитетот функионира со 2.000 седишта и...
Министерство за труд и социјална политика лого
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Битола овозможува стручна помош и заштита на најразлични категории и корисници односно помош и заштита на лицата со проблеми од социјалната сфера на општественото живеење.
VIII Меѓународен натпревар во пливање “Император Куп” 2019 – 25.08.2019
Во недела на 25 август во водите на Олимпискиот базен во Битола ќе се одржи VIII меѓународен натпревар во пливање "Император Куп" 2019.
Широк Сокак кон север или Авенија на Слободата во 1908 г
Најстарите остатоци од животот на човекот во Пелагониската котлина потекнуваат од времето на неолитот, со најстариот претставник Велушко-породинската култура која временски припаѓа кон крајот на раниот неолит.