fbpx
Home Blog Page 3
Грб на Општина Битола
Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.
City Hall - Bitola, Republic of Macedonia
Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа непосредно и преку претставници во нејзините органи.
Транскоп Битола
Од приградската автобуска станица во Битола поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Истата е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола
Transkop Bitola
Меѓуградската автобуска станица во Битола е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола и од истата поаѓаат голем број на меѓуградски и меѓународни автобуси. Исто така постои и помала автобуска станица од која поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Адреса: ул. Никола Тесла 160, 7000 Битола, Р. Македонија Контакт телефони: Канцеларии: +389(0)47 231 192 Меѓуградска автобуска станица:...
Првата железничко - патна врска на Битола е изградена во 1894 год. со правец Битола – Солун. Подоцна за воените транспорти на Солунскиот фронт во 1916 година е изградена теснолинејка која ги поврзувала Битола со Градско, како и теснолинејка од Бакарно Гумно – Боротино – Бучин – Кутретино – Свињишта – Лера. Во 1919 година пуштена е пругата со тесен...
Основан во 1956 год. како андрагошка институција, Работничкиот универзитет “Крсте Петков Мисирков“ функционира преку своите центри за општо образование и култура, за стручно и техничко образование, масовно воспитување на народот, за здобивање на основно образование на возрасни и др. Во склоп на универзитетот функционираат и разни курсеви по странски јазици, дактилографија, информатика и друго. Универзитетот функионира со 2.000 седишта и...
Министерство за труд и социјална политика лого
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Битола овозможува стручна помош и заштита на најразлични категории и корисници односно помош и заштита на лицата со проблеми од социјалната сфера на општественото живеење.
Широк Сокак кон север или Авенија на Слободата во 1908 г
Најстарите остатоци од животот на човекот во Пелагониската котлина потекнуваат од времето на неолитот, со најстариот претставник Велушко-породинската култура која временски припаѓа кон крајот на раниот неолит.
Nezaborav Festival 2019
Во среда во Центар за култура - Битола ќе се одржи манифестацијата „Незаборав“ која ја организира битолскиот продуцент Панде Димитровски. Оваа година „Незаборав“ се одржува по деветти пат и е посветен на фестивалските фолк рефрени создадени и испеани од битолчани на Фолк фест Валандово во периодот од 1985 до 2000 година. Настапуваат: групите „Калабалак“ и „Боеми“, хармоника - Кирил Стојчевски и...
piano
Во секој случај, периодот на консулите, како временски интервал на раздвиженост, мошне зајакната трговија и натрупување на богатства, што се мереле со товари злато, мошне влијаел на целокупниот живот на тогашна Битола.