Home Blog Page 3
piano
Во секој случај, периодот на консулите, како временски интервал на раздвиженост, мошне зајакната трговија и натрупување на богатства, што се мереле со товари злато, мошне влијаел на целокупниот живот на тогашна Битола.
Историска снимка од удирањето на темелникот на ТВ во СРМ во 1958 година на врвот Пелистер
Во август 1958 година, група ентузијасти, радио-техничари, меѓу кои Асен Даскалов (одговорен инжинер на Западни ТВ-УКВ-СБ-предаватели при РТС), Ацко Стојановски, Јонче Стојановски, Боро Гагалевски и др., со два телевизори и еден агрегат се искачија на самиот врв Пелистер.
Ревија на традиционални носии
Во рамки на фестивалот „Илиденски денови” на 30.07.2019 г во Битола, Ансамблот „Македонија” од Скопје приреди ревија на македонски народни носии од повеќе етнографски целини.
Ilindenski denovi - 2019 - cover
Илинденски денови е фестивал на народни песни и игри, кој се одржува секоја година во Битола, при крајот на месец јули.
Цртеж од Едвард Лир направен при неговата посета на Битола
ПРЕЗЕМЕНО ОД КНИГАТА: БИТОЛА – УРБАНО – ГЕОГРАФСКИ РАЗВОЈ АВТОР: Μ-Р НИКОЛА Β. ДИМИТРОВ ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ БИТОЛА, 1998 Г. ISBN 9989-628-33-5 Насловна фотографија - цртеж од Едвард Лир изработен 1848 г. Bo голем број случаи во долгата и богата историја на Битола не може да се следи бројната и демографска структура на населението, додека пак, за претходницата на Битола,...
Национален Парк Пелистер
Националниот парк Пелистер е сместен помеѓу Преспанската и Пелагониската котлина, во југозападниот дел на Република Македонија.
Ротинско езеро
Ротинско езеро е всушност вештачка акумулација на Ротинска Река, југо-западно од село Ротино.
Манастир Св. Илија, Ротино
Манастирската црква Св. Илија во близина на село Ротино е понова градба која според кажувањата на локалното население е изградена врз постар манастир.
Триумфална капија Битола- 1911 година
Извадок од книгата – „Битола Калеидоскоп“, автор: Александар Стерјовски, издавач: Конзулат на Република Србија во Република Македонија, Битола 2017 г
Св. Никола, Ротино
Црквата Св. Никола во село Ротино е изградена во средината на 19 век, но за време на Првата светска војна била тешко оштетена и подоцна обновена.