Home Blog Page 59
Tehnicki Fakultet Bitola

Faculty of Technical Sciences Bitola is a leader in higher education in southwest region of Republic of Macedonia.

Biotehnicki fakultet Bitola

The Faculty of Biotechnical Sciences Bitola is a public state higher-education research institution in the area of biotechnical sciences.

Bitola Weather forecast (Временска прогноза за Битола) (Source: https://www.yr.no)
Bitola panorama from north toward south

Bitola, the region, as well as the whole Pelagonia Valley are rather southern positioned and due to the latitude should have an altered Mediterranean climate (as Tikvesh, Valandovo, Gevgelija and Strumica do). 

Shirok sokak Bitola
Во 2004 год. со новата територијална поделба на Р.Македонија  подрачјето на  Општината Битола е утврдено со закон и ги опфаќа градот Битола и 65-те села :  Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина,  Габалавци,  Гопеш, Горно Егри,   Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри,   Долно Оризари,  Драгарино, Драгожани, Драгош,  Древеник,  Ѓавато,  Жабени,  Злокуќани, Кажани,  Канино, Карамани,  Кишава,  Кравари,  Крклино,  Кременица, ...
bitola panorama toward south
Во текот на историјата, во зависност од владетелите, градот Битола имал многу имиња. Словенскиот назив за градот, Битола, потекнува од зборот Обител кој за време на средниот век се користел за заедница на монаси, односно манастир. Името го добил по многуте манастири што се наоѓале во градот и во околината, а некои постојат и денес. Со текот на времето, гласот...
visa for macedonia
Информации за визи за влез во Република Македонија Доколку не сте државјанин на Р. Македонија и имате намера да влезете и престојувате во Република Македонија или да поминете преку територијата на Република Македонија тогаш задолжително проверете дали Ви е потребна виза. Повеќе информации ...
Банки во Битола STOPANSKA BANKA A.D. BITOLA Dobrivoe Radosavljevic No 21 - Shirok Sokak No 16 - Partizanska bb Phone: +389 47 207 500,    +389 47 207 544,    +389 47 207 566,    +389 47 207 567,    +389 47 207 568, +389 47 202 320,    +389 47 203 015 Fax: +389  47 207 513,    +389  47  207 515,     +389  47  207-541 ...
bitola on map
Растојание од Битола до некои Европски дестинации: Скопје- 168 km Охрид - 69 km Анкара (Турција) - 1,347 km Атина (Грција) - 574 km Белград (Србија)  - 572 km Истанбул (Турција) - 900 km Приштина (Косово) - 254 km Софија (Бугарија) - 352 km Солун (Грција) - 217 km Тирана (Албанија) - 214 km
magnolia square bitola

Important Phone Numbers in Bitola (Поважни телефонски броеви во Битола):