Home Blog Page 61
St. Petka (Св. Петка) village Gorno Oreovo
Црквата Св. Петка во село Горно Ореово е трокорабна градба со седумстрана апсида и придодаден трем, изградена во 1860 г. Внатрешноста на овој храм изобилува со добар живопис, еден во подобрите во овој дел на Македонија. Во олтарната пеграда на црквата, поставени се два реда на икони кои потекнуваат од различни временски периоди. Црквата Св. Петка е тесно поврзана со друга интересна...
Gorno Oreovo, Bitola Municipality, Macedonia
Село Горно Ореово е оддалечено околу 8 км од Битола и до него се оди по патот кој води низ село Буково. Името на селото потекнува од богатството на ореви кои ги има во овој регион. Селото е планинско и е сместено на 960 метри надморска висина. Во близината на селото на 3 мај 1942 година бил разбиен првиот битолски партизански одред...