Образование во Битола

Информации за образовни институции во Битола.

Студентски дом Кочо Рацин -Битола

Студентскиот дом Кочо Рацин започнува ...
Read More

Меѓународен славјански институт

Меѓународниот славјански институт (МСИ) е ...
Read More

Државен ученички дом “Мирка Гинова“

Државниот ученички дом “Мирка Гинова“ ...
Read More

Државно музичко училиште

Година на основање: 1963 Адреса: ...
Read More

СОЗУ “Кузман Шапкарев”

Година на основање: 1908 Адреса: ...
Read More

СОМУ “Д-р Јован Калаузи”

Година на основање: 29.6.1956 Адреса: ...
Read More

СОЕМУ “Ѓорги Наумов”

Година на основање: 1957/58 Адреса: ...
Read More

СОЕУ “Јане Сандански”

Година на основање: 1923 Адреса: ...
Read More

СОУ “Таки Даскало”

Година на основање: 1984/85 Адреса: ...
Read More
Гимназија Јосип Броз Тито

СОУ Гимназија “Јосип Броз – Тито”

Година на основање: 1945 Адреса: ...
Read More

Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

Детска градинка - ЈОУДГ “Мајски ...
Read More

Детска градинка – ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“

Детска градинка - ЈОУДГ “Естреја ...
Read More

ОУ “Александар Турунџев”

ОУ “Александар Турунџев” Битола Година ...
Read More

ОУ “Крсте П. Мисирков“

ОУ “Крсте П.Мисирков“ Година на ...
Read More

ОУ “Даме Груев”

ОУ “Даме Груев” Битола Година ...
Read More

ОУ “Елпида Караманди

ОУ “Елпида Караманди Битола Година ...
Read More

ОУ “Трифун Пановски”

ОУ “Трифун Пановски” Битола Година ...
Read More

ОУ “Стив Наумов”

ОУ “Стив Наумов” Битола Година ...
Read More

ОУ “Коле Канински”

ОУ “Коле Канински” Битола Година ...
Read More

ОУ “Св.Кирил и Методиј”

ОУ “Св.Кирил и Методиј” Битола ...
Read More

ОУ “Тодор Ангелевски”

ОУ “Тодор Ангелевски” Година на ...
Read More

ОУ “Гоце Делчев”

ОУ “Гоце Делчев” Битола Година ...
Read More

ОУ “Ѓорги Сугарев”

ОУ “Ѓорги Сугарев” Битола (во ...
Read More

ОУ “Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски” Битола Година ...
Read More
Rectorate building - University St. Kliment Ohridski in Bitola, Macedonia

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Универзитетот “Св.Климент Охридски”- Битола вклучува ...
Read More
veterinaren fakultet bitola

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Ветернираниот факултет во Битола започна ...
Read More
visoka medicinska skola Bitola

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА

Во 1988 година новоформираната Виша ...
Read More
fikt Bitola

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

Факултетот за информатички и комуникациски ...
Read More
pedagoski fakultet bitola

Педагошки факултет – Битола

Педагошката академија во Битола започна ...
Read More
Tehnicki Fakultet Bitola

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Почетоците на развојот на Техничкиот ...
Read More
Biotehnicki fakultet Bitola

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

Оваа високообразовна установа е во ...
Read More