Битола – корисни информации

Bitola, Macedonia

Битола е најголемиот градски центар во плодната и најголемата македонска котлина Пелагонија и втор град по големина во Република Македонија.

Содржина


За Битола

Битола Саат кула
Саат кула Битола

Градот Битола се наоѓа во крајниот југозападен дел на Република Македонија, во подножјето на планината Баба со врвот Пелистер (2601 м) непосредно до грчката граница која е оддалечена 13 км. Битола на север е опколена од четири поврзани ридови, со височина од 640 до 890 м, наречени Баир, кои се дел од Облаковско-снеговската планина (1430 м).

Од југ, градот е заграден со ридот Тумбе Кафе, со височина од 744 метри кој е огранок на повисокиот планински локалитет Неолица, а таа пак е дел од пространата Баба Планина.

Кон исток, Битола е широко отворена кон котлинското дно на Пелагонија, а кон запад, кон флувиоглацијалните наноси на реката Драгор, широката ѓаватска преграбенска долина и високиот Пелистер. Теренот на кој лежи Битола е наведнат од 715 до 585 метри, од запад кон исток, односно од Пелистер и Баба Планина кон пелагониската котлина, и тоа од 710 до 590 метри со што градот има средна надморска височина од 650 метри. Овие разлики во височините битно влијаат на изгледот на градот и структурата на градскиот пејсаж.

Од една страна градот е сместен на рамничарскиот предел, а од друга страна на ридско земјиште и плавински материјал. Битола се наоѓа во зона каде се допираат две различни полјоделски целини, полјоделско-градинарска на исток, североисток и југоисток и овоштарско-градинарска и сточарска зона на запад и југозапад.

Градот Битола се протега на следните координати: од 21о 18‟20” до 21о 22‟11” источно до Гриничкиот меридијан (ИГД) и од 41о 00‟00” до 41о 03‟20” северно од Екваторот (СГШ). Административно гледано, градот Битола е седиште на Општината Битола, но и главен регионален центар за југозападниот регион на Република Македонија.


Општи Информации

 • Држава – Република Македонија
 • Градоначалник – Тони Коњановски
 • Прекар – Град на конзулите
 • Мото – Битола, бабам Битола
 • Поштенски код – 7000
 • Повикувачки број – (+389) 047
 • Автомобилска ознака – BT
 • Светци заштитници – Свети Нектариј Битолски
 • Координати – 41°01′55″N 21°20′05″E
 • Временска зона – GMT +1
 • Стари имиња – Обител; Манастир
 • Површина – 320 km²
 • Надморска височина – 576 m
 • Електрично напојување – 220 V; 50Hz

Растојание од Битола до некои Европски дестинации:

bitola on map
 • Скопје- 168 km
 • Охрид – 69 km
 • Анкара (Турција) – 1,347 km
 • Атина (Грција) – 574 km
 • Белград (Србија)  – 572 km
 • Истанбул (Турција) – 900 km
 • Приштина (Косово) – 254 km
 • Софија (Бугарија) – 352 km
 • Солун (Грција) – 217 km
 • Тирана (Албанија) – 214 km

битола, македонија, Opstina bitola, bitola, info, bitola informacii, bitola macedonia,