Rent a Car услуги во Битола

Св. Никола село Лавци

Црквата Св. Никола е главна црква во село Лавци. Сместена е во центарот на селото десно од паркингот и локалната продавница. Според натписот над јужниот...
Sv. Nedela Bitola Macedonia

Црква Св. Недела

Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени