ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

Bitola panorama
 • ул. Партизанска бб
 • тел. централа: 047/ 251-211
 • директор: 047/253-316
 • факс: 047/253-435
 • е-пошта: medbit@mail.net.mk

Телефонски броеви:

 • УРГЕНТНО 047 243 527
 • НЕРВНО 047 243 355
 • ПСИХИЈАТРИЈА 047 243 555
 • ОЧНО 047 243 302
 • МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА 047 243 310
 • ДЕТСКО 047 243 227
 • ОРТОПЕДИЈА 047 243 495
 • КОЖНО 047 243 386
 • АНЕСТЕЗИЈА 047 243 453
 • НЕОНАТОЛОГИЈА 047 243 325
 • ИНТЕРНО 047 243 434
 • ГИНЕКОЛОГИЈА 047 243 330
 • ДЕТСКА ПСИХИЈАТРИЈА 047 243 420
 • ФИЗИКАЛНА 047 243 447
 • НУКЛЕАРНА 047 243 367
 • ЛАБАРАТОРИЈА 047 243 233
 • РЕНГЕН 076 369 018 / 047 243 343
 • ЗАРАЗНО 047 243 415
 • ТВС 047 243 531
 • УРОЛОГИЈА 047 243 531
 • ХИРУРГИЈА 047 243 323
 • УШНО 047 243 398

Клиничката болница е изградена во 1970 год., вкупната изградена површина за потребите на клиниката е 23.887 м2.

Во нејзин состав работат службите за: интерна медицина, ортопедија, неурологија, психиатрија, инфективно, пнеумофтизиологија, физикална медицина, рентген дијагностика, хирургија, гинекологија, неонатологија, урологија, анастезија, оториноларингологија, офталмологија, кожно, максило-фацијална хирургија, онкологија, патологија, судска медицина, нуклеарна медицина, лабораторија, болничка аптека, орална хирургија, инфузија, стерилизација, административно-технички служби

Локација