Бугарски воени гробишта од Првата светска војна со село Цапари, Општина Битола

Home Меморијални споменици Бугарски воени гробишта од Првата светска војна со село Цапари, Општина Битола

Во дворот на црквата Св. Ѓорѓи во центарот на село Цапари и во западниот дел на селото може да се сретнат воени гробишта на околу 300 војници загинати во борбите околу Црвена Стена на Пелистер.

Гробишта в западниот дел на селото неодамна се обновени и до нив води асфалтен пат, на кој се надоврзува неодамна изградената патека од бехатонски плочки, како дел од проектот за обнова на гробиштата.

Интересни локации во село Цапари кои вреди да се посетат:

Бесим Пашина џамија – 1916 година – на оваа локација денес...

0
Стара фотографија - Бесим Пашина џамија на разгледница од 1916 година - за време на Првата светска војна. На ова место денес се наоѓа...