Бугарски заробеници во Битола за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес

Бугарски заробеници по заземањето на Битола од страна на силите на Антантата на 18 ноември 1916 година. Локација – некогашна Дивизија.

Споредено со истата локација фотографирана во 2017 година.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Бугарски заробеници во Битола за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денесБитола - Булевар 1ви Мај