Камера 300 Меѓународен фестивал

Home Настани во Битола Камера 300 Меѓународен фестивал

Камера 300 е Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм кој се одржува секоја година во Битола.

  • Камера 300 Меѓународен фестивал
  • Адреса: Партизанска бб, 7000 Битола, Македонија
  • http://www.camera300.mk
  • Тел: +389 70 990 225

Крстоарски манастир за време на Првата светска војна и денес

0
Во архивите на Француската војска која за време на Првата светска војна била стационирана во Битола и околината, може да се најдат многу фотографии...
Dragosh Bitola Macedonia 01

Св. Варвара село Драгош