Камера 300 Меѓународен фестивал

camera 300 bitola

Камера 300 е Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм кој се одржува секоја година во Битола.

  • Камера 300 Меѓународен фестивал
  • Адреса: Партизанска бб, 7000 Битола, Македонија
  • https://www.camera300.mk
  • Тел: +389 70 990 225