Read more about the article Најдоброто мезе од Битола и султанот Мехмед V Решат – анегдоти од Битола
Султанот Мехмед Решат V со високи функционери пред неговата резиденција при престојот во Битола. Една од најзначајните серии на разгледници на Moustafa Fevzi е направена при доаѓањето на султанот Мехмет Решат V во Битола во 1911 година. Фотографија извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ автор: Димче Најдов

Најдоброто мезе од Битола и султанот Мехмед V Решат – анегдоти од Битола