Home Во случај на опасност

Во случај на опасност

Телефонски броеви:
Полиција – 192
Противпожарникарска служба – 193
Брза помош – 194
Помош на пат – 196
Информации – 188