„Чинарот“ на разгледница од 1917/18 година – Битола некогаш и денес

Битолскиот Чинар на разгледница од 1917/18 година за време на Првата светска војна, споредено со истата локација во 2017 година. Имено ова е едно од најголемите и најстарите дрвја во Битола и на Балканот. Се наоѓа на улица Димитар Влахов на битолскиот Баир, недалеку до Керим-беговиот амам и ОУ “Ѓорѓи Сугарев.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

„Чинарот“ на разгледница од 1917/18 година - Битола некогаш и денесБитолскиот чинар - фотографиран 2017 година