Конзулат на Црна Гора во Битола

HomeКонзулати во БитолаКонзулат на Црна Гора во Битола

Почесен конзулат на Црна Гора во Битола

  • Датум на отворање: 08.12.2008
  • Адреса: Широк Сокак бр.91, 7000 Битола
  • Телефон: +389 47 236 068
  • Конзул: Милорад Андријашевиќ

Крстоарски манастир за време на Првата светска војна и денес

0
Во архивите на Француската војска која за време на Првата светска војна била стационирана во Битола и околината, може да се најдат многу фотографии...