Џамии и исламска архитектура во Битола и околината

Џамии и исламска архитектура во Битола и околината

Hadzi Mahmud Bey Mosque Bitola

Хаџи Махмуд Бег џамија

Хаџи Махмуд Бег џамијата е сместена во старата битолска чаршија во близина на реката Драгор и Ленси мост. Во времето ...
koca-kadi-mosque-bitola

Коџа Кади џамија

Коџа Кади џамија е лоцирана во близина на некогашниот Горен Дрвен пазар (Odun Pazar) и Јени хамам. Џамијата е подигната ...
Hasan-Baba-Mosque-bitola

Хасан Баба џамија

Хасан Баба џамија е сместена во западниот дел на Битола во населбата Маџармале на десната страна на реката Драгор. Во ...
cinar-mosque-bitola

Иса Факих џамија

Иса Факих џамијата е лоцирана во близина на понатото дрво Чинар и Керим бегов амам на улица Димитар Влахов. Подигната ...
mosque-Three-Sheyks-Bitola-kurderes

Хамза Беј џамија – Џамија на три шеици

Хамза Беј или Џамија на три  шеици е сместена во западниот дел на Битола во близина на Зандан куле. Џамијата е ...
Исак џамија Битола

Исак џамија Битола

Исак џамија е најголемата и главната џамија во Битола, сместена долж левиот брег на реката Драгор. Изградена во 1506 година, ...

Чифте амам – Дебој

Во историските податоци за Битола, почнувајќи од 15 век па се до почетокот на 20 век, се јавуваат имиња на ...
bitola monastir panorama 1848 edward lear

Хајдар Кади џамија – Битола

Хајдар Кади џамија се наоѓа на левата страна на реката Драгор, во близина на Дебојот и поранешниот Овчи пазар. Според ...
Yeni Mosque Bitola (Јени џамија)

Јени џамија Битола

Јени џамија е сместена во строгиот центар на Битола во близина на Саат кулата од десната страна на реката Драгор ...