Џепане – тврдината над Битола

Dzepane - old turkish amory in Bitola

Битолската тврдина – Џепане (тур. cephane – барутана, склад за муниција) е споменик на културата на Република Македонија. Изградено во 1876 година Џепането се состои од четири независни објекти изградени од делкан камен, оградени со висок ѕид. Објектот е сместен во поранешната битолска касарна и се смета за врвно архитектонско остварување на смилевските мајстори.

Според една легенда, битолскиот валија кога им понудил пари на мајсторите по завршувањето на работата, тие одговориле:

„…преплатено е валија, за света работа пари не земаме“.

Валијата не сфатил што кажуваат, но подоцна разбрал дека од спротивниот рид јасно се гледа објект изѕидан во облик на крст.

Panorama of Bitola with the Dzepane - old Turkish armory

Поглед кон Џепането од северната страна на Битола

Објектот бил сместен во непосредна близина на Црвената и Белата касарна кои се наоѓале во денешниот градски парк и кои претставувале база во која на моменти биле сместени и до 30.000 турски војници.

The Red Army barack with Dzepane in the background - Bitola ~ 1908

Црвената касарна со Џепането во позадина – Битола ~ 1908

За време на Првата светска војна, сите овие воени објекти биле тешко оштетени, но за разлика од касарните, Џепането останало и подоцна било реновирано.

dzepane during ww1

Џепането оштетено за време на бомбардирањето на Битола во ПСВ – 1917

За време на ЈНА (Југословенска Народна Армија) и покасно АРМ (Армија на Република Македонија) овој објект бил повторно магацин за оружје и се чувал како воена тајна, заштитен со стражарници, бодликави жици и челични порти. Интересни се и големиот број на громобрани кои го опкружуваат овој објект, како еден вид на друга заштита, сега против природните влијанија.
Со затворањето на касарната објектот стои празен и во последно време е цел на кражби и уништување.

dzepane old turkish amory 01

dzepane old turkish amory 02