Filmland Битола

Filmland Битола – видео презентација за Битола и околината како погодни локации за снимање филмови.