Фонтана – музеј Битола – 360* панорама

HomeВиртуелна прошеткаФонтана - музеј Битола - 360* панорама

Фонтана – музеј Битола – 360* панорама

Св. Варвара село Драгош

0
Dragosh (Драгош) village Црквата Св. Варвара е сместена на влезот од село Драгош покрај асфалтниот пат. Црквата потекнува од поствизантискиот период и најважните икони од...