Грчки конзулат во Битола

Канцеларија за врски на Грција во Битола – Република Македонија

  • Датум на отворање: 12.03.2006
  • Адреса: 29 Ноември бр.4 / 2, 7000 Битола
  • Конзул: Маркос Трамполитакис