Институции во Битола

Институции во Битола

Zoo Garden Bitola

Зоолошка Градина

Зоолошката Градина во Битола е основана во 1951 година од ...
Read More
Museum of the Albanian alphabet

Музеј на албанската азбука

Од 14 ноември до 22 ноември 1908 година во Битола ...
Read More

ХОСПИС ЗА ТЕРМАЛНА НЕГА – СЈУ РАЈДЕР – Битола

Хосписот Сју Рајдер Кеар Битола е дизајниран да работи како ...
Read More

ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола е основана ...
Read More

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова ...
Read More

ЗДРАВСТВЕН ДОМ – Битола

Здравствениот дом е изграден и пуштен во работа од 1956 ...
Read More

РЕГИОНАЛЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Заводот за здравствена заштита Битола, како дел од здравствениот систем ...
Read More
Bitola panorama

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

ул. Партизанска бб тел. централа: 047/ 251-211 директор: 047/253-316 факс: ...
Read More
City Hall - Bitola, Republic of Macedonia

City Hall – Municipality of Bitola

Bitola is the largest urban center in the fertile Pelagonia ...
Read More
biblioteka-sv-kliment-ohridski-old

Library St. Kliment Ohridski – Bitola

NUUB St. “Kliment Ohridski” – Bitola was established on 25.03.1945 ...
Read More