Институции во Битола

Институции во Битола

Министерство за одбрана - Подрачна единица Битола

Министерство за одбрана – Подрачна единица Битола

Дејност: Ја организира одбраната во установите, јавните претпријатија, трговските друштва ...
Сектор за Внатрешни работи - Битола

Полициска станица – СВР Битола

Дејност: Заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, ...
Министерство за правда - Подрачна единица Битола

Министерство за правда – Подрачна единица Битола

Дејност: Ажурирање на избирачките списоци – регистрирање на промените на ...
Министерство за економија

Министерство за економија – Подрачна единица Битола

Непосреден надзор во работењето на субјекти од областа на трговијата, ...
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Подрачна единица Битола

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

Спроведување и контрола над спроведувањето на законската регулатива од областа ...
Против пожарна станица Битола

Противпожарна единица – Битола

Територијалната Противпожарна Единица Битола е формирана со акт на Румелскиот ...
Niskogradba Bitola logo

KЈП “Нискоградба“

КЈП “Нискоградба“- Битола е основано заради вршење на стопанска дејност ...
Јп Водовод Битола

Ј.П. “Водовод“

Претпријатието за водоснабдување ЈП “Водовод“ Битола е основано во 1920 ...

Ј.П. “Пазари“

Јавното претпријатие е основано со решение на Министерството за финансии ...
JP Komunalec Bitola

Комуналец – јавно комунално претпријатие

Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална ...
City Hall - Bitola, Republic of Macedonia

Општина Битола – локална самоуправа

Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го ...
Министерство за труд и социјална политика лого

ЈУМ Центар за социјална работа – Битола

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Битола овозможува стручна помош ...
Zoo Garden Bitola

Зоолошка Градина

Зоолошката Градина во Битола е основана во 1951 година од ...
Museum of the Albanian alphabet

Музеј на албанската азбука

Од 14 ноември до 22 ноември 1908 година во Битола ...
NI Institute and Museum Bitola

Музеј Битола

НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара ...

ХОСПИС ЗА ТЕРМАЛНА НЕГА – СЈУ РАЈДЕР – Битола

Хосписот Сју Рајдер Кеар Битола е дизајниран да работи како ...

ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола е основана ...

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова ...

ЗДРАВСТВЕН ДОМ – Битола

Здравствениот дом е изграден и пуштен во работа од 1956 ...

РЕГИОНАЛЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Заводот за здравствена заштита Битола, како дел од здравствениот систем ...
Bitola panorama

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

ул. Партизанска бб тел. централа: 047/ 251-211 директор: 047/253-316 факс: ...