Институции во Битола

Институции во Битола

Министерство за труд и социјална политика лого

ЈУМ Центар за социјална работа – Битола

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Битола овозможува стручна помош ...
Read More
Zoo Garden Bitola

Зоолошка Градина

Зоолошката Градина во Битола е основана во 1951 година од ...
Read More
Museum of the Albanian alphabet

Музеј на албанската азбука

Од 14 ноември до 22 ноември 1908 година во Битола ...
Read More
NI Institute and Museum Bitola

Музеј Битола

За институцијата НУ Завод и музеј Битола е сместен во ...
Read More

ХОСПИС ЗА ТЕРМАЛНА НЕГА – СЈУ РАЈДЕР – Битола

Хосписот Сју Рајдер Кеар Битола е дизајниран да работи како ...
Read More

ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола е основана ...
Read More

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова ...
Read More

ЗДРАВСТВЕН ДОМ – Битола

Здравствениот дом е изграден и пуштен во работа од 1956 ...
Read More

РЕГИОНАЛЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Заводот за здравствена заштита Битола, како дел од здравствениот систем ...
Read More
Bitola panorama

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

ул. Партизанска бб тел. централа: 047/ 251-211 директор: 047/253-316 факс: ...
Read More