Институции во Битола

Институции во Битола

Министерство за одбрана - Подрачна единица Битола

Министерство за одбрана – Подрачна единица Битола

Дејност: Ја организира одбраната во установите, јавните претпријатија, трговските друштва ...
Read More
Сектор за Внатрешни работи - Битола

Полициска станица – СВР Битола

Дејност: Заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, ...
Read More
Министерство за правда - Подрачна единица Битола

Министерство за правда – Подрачна единица Битола

Дејност: Ажурирање на избирачките списоци – регистрирање на промените на ...
Read More
Министерство за економија

Министерство за економија – Подрачна единица Битола

Непосреден надзор во работењето на субјекти од областа на трговијата, ...
Read More
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Подрачна единица Битола

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

Спроведување и контрола над спроведувањето на законската регулатива од областа ...
Read More
Против пожарна станица Битола

Противпожарна единица – Битола

Територијалната Противпожарна Единица Битола е формирана со акт на Румелскиот ...
Read More
Niskogradba Bitola logo

KЈП “Нискоградба“

КЈП “Нискоградба“- Битола е основано заради вршење на стопанска дејност ...
Read More
Јп Водовод Битола

Ј.П. “Водовод“

Претпријатието за водоснабдување ЈП “Водовод“ Битола е основано во 1920 ...
Read More

Ј.П. “Пазари“

Јавното претпријатие е основано со решение на Министерството за финансии ...
Read More
JP Komunalec Bitola

Комуналец – јавно комунално претпријатие

Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална ...
Read More
City Hall - Bitola, Republic of Macedonia

Општина Битола – локална самоуправа

Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го ...
Read More
Министерство за труд и социјална политика лого

ЈУМ Центар за социјална работа – Битола

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Битола овозможува стручна помош ...
Read More
Zoo Garden Bitola

Зоолошка Градина

Зоолошката Градина во Битола е основана во 1951 година од ...
Read More
Museum of the Albanian alphabet

Музеј на албанската азбука

Од 14 ноември до 22 ноември 1908 година во Битола ...
Read More
NI Institute and Museum Bitola

Музеј Битола

НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара ...
Read More

ХОСПИС ЗА ТЕРМАЛНА НЕГА – СЈУ РАЈДЕР – Битола

Хосписот Сју Рајдер Кеар Битола е дизајниран да работи како ...
Read More

ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола е основана ...
Read More

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова ...
Read More

ЗДРАВСТВЕН ДОМ – Битола

Здравствениот дом е изграден и пуштен во работа од 1956 ...
Read More

РЕГИОНАЛЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Заводот за здравствена заштита Битола, како дел од здравствениот систем ...
Read More
Bitola panorama

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

ул. Партизанска бб тел. централа: 047/ 251-211 директор: 047/253-316 факс: ...
Read More