Ј.П. “Водовод“

Претпријатието за водоснабдување ЈП “Водовод“ Битола е основано во 1920 година со примарна дејност за производство и дистрибуција на чиста вода за пиење.

Контакт

Ј.П. “ВОДОВОД“

  • ул. “Кл.Охридски“ бб Битола
  • тел. 047/ 227-448, 227-449
  • факс 047/225-140
  • Стопански двор: 047/ 238-200
  • Филтерница: 047/ 293-090
  • е-пошта: vodovod@mt.net.mk

Мате Шундовски (1936-2006) – најпознатиот битолски навивач – фото галерија

Mate Shundovski was widely known as an avid supporter and leader of several fan groups in Macedonia, especially in handball and football.

Св. Богородица село Канино

0
Црквата Св. Богородица е поставена на мало возвишение на западната страна на село Канино. Храмот е трикорабна градба со полукружна апсида на исток и камбанарија...