Камен Мост Битола -1917 – 2017 – некогаш и денес

1917 – Локација: Камен Мост – Широк Сокак – Транспорт на жртви од бомбардирањето на Битола за време на Првата светска војна

Kamen Most Bitola - 1917Kamen Most Bitola - 2017

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го лизгачот лево / десно