Камен мост Битола – некогаш и денес

Познатата локација Камен мост (место каде се вкрстуваат улиците Солунска и Широк Сокак), фотографирана за време на Првата светска војна. Споредено со истата локација во 2017.

Камен мост Битола - некогаш и денесКамен мост Битола

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно