Коџа Кади џамија

Коџа Кади џамија е лоцирана во близина на некогашниот Горен Дрвен пазар (Odun Pazar) и Јени хамам.

Џамијата е подигната во 1529 година.

- Advertisment -

Булевар 1ви мај 1917 / 2017 – некогаш и денес

Булевар 1ви мај 1917 / 2017 - некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте фотографиите да се прикажат и...
Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени