Конзулат на Украина во Битола

Почесен конзулат на Украина во Битола

  • Датум на отворање: 09.12.2011
  • Адреса: Широк Сокак бр.91, 7000 Битола
  • Телефон: +389 70 204 523
  • Конзул: Јовица Ѓуричиќ