Крстоарски манастир за време на Првата светска војна и денес

Во архивите на Француската војска која за време на Првата светска војна била стационирана во Битола и околината, може да се најдат многу фотографии на кои се гледа Манастирот Св. Христифор во близина на селото Крстоар. Две од тие фотографии се употребени во нашиот приказ, односно споредба на манастирот во 1916/17 година и денес (2017 г).

На само 4 км од Битола, денес овој манастир е една од најпосетуваните пикник локации во Општина Битола.

Повеќе информации: Крстоарски манастир…

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Крстоарски манастир за време на Првата светска војна и денесКрстоарски манастир - Битола