Мате Шундовски (1936-2006) – најпознатиот битолски навивач – фото галерија

Back
Next

Фото галерија

Mate Shundovski (1936-2006)

 

Mate Shundovski (1936-2006)

 

Mate Shundovski (1936-2006)

 

Mate Shundovski (1936-2006)

 

Mate Shundovski (1936-2006)

 

Mate Shundovski (1936-2006)
Back
Next