Министерство за економија – Подрачна единица Битола

Викторија соби Битола

Непосреден надзор во работењето на субјекти од областа на трговијата, угостителството и туризот, производството, занаетчиството.

  • ул. Бул.Први Мај б.б. , 7000 Битола
  • тел. 047 237-020; 047 237-239
  • факс 047 203-088

Државен пазарен инспекторат – Одд. Битола

  • тел: 047 223-635
Рекламирање
Previous articleМинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола
Next articleМинистерство за правда – Подрачна единица Битола