Министерство за одбрана – Подрачна единица Битола

Дејност: Ја организира одбраната во установите, јавните претпријатија, трговските друштва на подрачјето на општината Битола, согласно обврските со Законот за одбрана.

Контакт

Министерство за одбрана – Подрачна единица Битола

  • ул. Славко Лумбарковски б.б.
  • тел: 047 202 911
  • факс: 047 202 935