Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

Спроведување и контрола над спроведувањето на законската регулатива од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството и финансиска поддршка на земјоделските производители.

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

  • ул. Бул.Први Мај б.б. , 7000 Битола
  • тел/факс 237-419
  • https://www.mzsv.gov.mk