Мост во близина на безистен и Исак џамија – некогаш и денес

Битола некогаш и денес. Стара фотографија – Француски војник и жители на Битола пред мостот во близина на Безистен и Исак џамија за време на Првата светска војна, споредено со приближна локација фотографирано месец март 2020 г.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Isak Mosque, March 2020Isak Mosque during WW1 compared to 2020