Меморијален музеј – Француски воени гробишта – Битола (Memorial de Bitola)

Memorial Museum - French military cemetery – Bitola (Memorial de Bitola)

Меморијалниот музеј на француските гробишта е подигнат по повод 100 години од крајот на Првата светска војна. Истиот претставува спомен обележје за загинатите француски војници и за македонското цивилно население кое настрада за време на војната. Музејот се наоѓа во склоп на Француските воени гробишта во Битола, кои се најголеми воени гробишта во Република Македонија со 6128 идентификувани и повеќе од 7000 неидентификувани остатоци од француски војници.
Во меморијалниот музеј е прикажан животот на војниците и цивилното население, преку фотографии од браќа Манаки, кукли на кои се прикажани војници и нивните животни приказни, лични педмети, а особено интересна е рељефната мапа на која е прикажан Македонскиот фронт.

Memorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in Bitola 2Memorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in Bitola 3Memorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaMemorial de Bitola - The memorial museum located at the French military cemetery in BitolaFrench military cemetery in BitolaFrench military cemetery in BitolaВеднаш пред влезот на музејот, на ѕидот од куќата во која е сместено семејството кое се грижи за гробиштата, поставена e копија од споменикот кој до 1938 година постоел на Добро Поле – местото каде се случил пробојот на Македонскиот фронт.

– Посетете го Добро Поле – 4×4 џип екскурзии…

Dobro Pole monument on French military cemetery in Bitola