Врв Неолица

Неолица е врв на Баба Планина на надморска висина од 1865 m. На отприлика половина пат до врвот, на 1440 m е сместен планинарскиот дом Неолица, кој претставува омилено прибежиште за голем број на планинари преку целата година и работи скоро секој викенд. Фото гаеријата е направена во месец април 2017 г.

  • Датум на фотографиите: 23.04.2017
  • Локации: Село Лавци, Пл. дом Неолица, Врв Неолица, месност Мечкин лук

Фото галерија – дел 1

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Bitola Panorama near Lavci village - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelagonia Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

Фото галерија – дел 2

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia
Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 3

Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Wild - Bear Garlic - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 4

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia
Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia
Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Flora - Pelister National Park, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 5

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Mountain Hut, Baba Mountain, Bitola, Macedonia

 

Neolica Mountain Hut, Baba Mountain, Bitola, Macedonia

 

Neolica Mountain Hut, Baba Mountain, Bitola, Macedonia

 

Neolica Mountain Hut, Baba Mountain, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelagonia Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelagonia Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Baba Mountain - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 6

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Flora - Pelister National Park, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 7

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Flora - Pelister National Park, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 8

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Neolica Peak - 1865 m - Baba Mountain, Bitola, Macedonia

 

Neolica Peak - 1865 m - Baba Mountain, Bitola, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Neolica Peak - 1865 m - Hiking Trail - Baba Mountain, Bitola

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Flora - Pelister National Park

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Peak - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 9

Neolica Peak - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Peak - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail - Baba Mountain - Bitola, Macedonia

Фото галерија – дел 10 – Панорами

Neolica Peak - 1865 m - Baba Mountain, Bitola, Macedonia
Pelister National Park - view from Neolica Peak - 1865 m - Baba Mountain, Macedonia

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Pelister National Park - view from Neolica Peak - 1865 m - Baba Mountain, Macedonia

 

Pelister National Park - view from Neolica Peak - 1865 m - Baba Mountain, Macedonia

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

Фото галерија – дел 11 – Панорами

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

 

Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail
Bitola city Panorama - view from Neolica Hiking Trail

360 * Панорама од врвот Неолица