Неолица – планинарска патека – фото галерија

Neolica Peak - Pelister National Park, Bitola, Macedonia
Back
Next

Врв Неолица

Неолица е врв на Баба Планина на надморска висина од 1865 m. На отприлика половина пат до врвот, на 1440 m е сместен планинарскиот дом Неолица, кој претставува омилено прибежиште за голем број на планинари преку целата година и работи скоро секој викенд. Фото гаеријата е направена во месец април 2017 г.

  • Датум на фотографиите: 23.04.2017
  • Локации: Село Лавци, Пл. дом Неолица, Врв Неолица, месност Мечкин лук

Фото галерија – дел 1

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Bitola Panorama near Lavci village - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelagonia Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia
Back
Next