Неолица – планинарска патека – фото галерија

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia
Flora - Pelister National Park, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Bitola Panorama - Neolica Hiking Trail, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

 

Pelister Panorama - Neolica Hiking Trail, Bitola, Macedonia

Страна 7 >>>