Офицерски дом Битола

Home Културно наследство Офицерски дом Битола

Домот на Армијата или Офицерски дом е споменик на културата на Република Македонија. Неговата изградба започнала во 1911 кога управник на битолскиот вилает бил Абдул Керим Паша. Набрзо потоа Битола ја зафатиле Балканските војни и Првата светска војна, па објектот бил довршен во 1919.

oficerski-bitola-old-00

Одборот за градба на Офицерскиот дом фотографиран пред објектот

oficerski-bitola-old-01

oficerski-bitola-old-02

Архитектонскиот израз на објектот е карактеристичен за периодот на историцизмот во европската архитектура во смисла на план, украси и композиција на маси, со тоа што на објектот се во голема мера нагласени и ориентални, односно “маварски” елементи. Појавата на овие елементи во Битола е нормална кога се работи за објекти градени во периодот на турското владеење.

oficerski-bitola-old-03

Концепциски објектот е замислен како синтеза на палата и тврдина. Елементите на палата се во конципирањето на просторот и масите, a елементите на тврдина се видливи во монументалното просторно потенцирање на масите од трансептите и секундарната декоративна пластика изведена во вид на топовски цевки.

Офицерски Битола-27_02_2018

Офицерскиот дом бил користен од турската, српската, бугарската, југословенската и на крај од македонската војска. Може да се рече дека „златен период“ на овој објект се шеесетите до осумдесетите години на 20 век кога вратата се отворала само за генерали и офицери. Во салата за балови бил донесен луксузен лустер од скопскиот Офицерски дом, кој беше урнат во земјотресот 1963 година.

Тука престојувале Маршал Тито, Сулејман Демирел, шахистот Kарпов и др.

По напуштањето на Офицерски од страна на АРМ, фасадата беше реновирана но објектот никогаш повторно не беше ставен во функција. Истиот беше употребен за снимање во неколку филмови, во внатрешноста и дворот беа организирани различни манифестации, но никогаш не се најде трајно и одржливо решение.

Офицерски денес е во незавидна положба со ентериерот и екстериерот во голема мера уништени.

- Advertisment -

Руски војници во Битола за време на Првата светска војна –...

Руски војници во Битола оддаваат почит пред споменикот на Александар Аркадиевич Ростковски, руски конзул кој бил убиен во Битола во 1903 година. Фотографирано при...
Clock Tower in Bitola

Саат кула Битола