Сојузнички војски во близина на Офицерски за време на ПСВ – Битола некогаш и денес

Сојузнички војски и опрема во близина на Офицерски. Фотографирано почетокот на 1917 година за време на Првата светска војна.

Споредено со истата локација во 2017 г.

Офицерски - БитолаСојузнички војски во близина на Офицерски за време на ПСВ - Битола некогаш и денес

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно