Сојузнички војски во близина на Офицерски за време на ПСВ – Битола некогаш и денес

Викторија соби Битола

Сојузнички војски и опрема во близина на Офицерски. Фотографирано почетокот на 1917 година за време на Првата светска војна.

Споредено со истата локација во 2017 г.

Офицерски - БитолаСојузнички војски во близина на Офицерски за време на ПСВ - Битола некогаш и денес

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Рекламирање
Previous articleПринцот Александар I Караѓорѓевиќ и адмирал Ернест Чарлс Томас Трубриџ во Битола – 21 ноември 1916 г – Битола некогаш и денес
Next articleСрпска војска во Битола за време на Балканските војни – Битола некогаш и денес