Сместена во центарот на градот, Саат кулата е најпрепознатливото обележје на Битола. Се претпоставува дека била изградена истовремено со црквата Св. Димитриј, односно некаде околу 1830 година. Тоа бил период кога во Битола биле преземени големи градежни зафати, кои подоцна градот го трансформирале во центар на Европска Турција.

Иако денес сите ја знаат Саат кулата, често минуваат крај неа, малку луѓе знаат за рељефниот симбол кој се наоѓа на еден камен на југо-источниот раб, т.е. на страната на патеката која води кон Широк Сокак. Се работи за рељеф на кој е прикажана борба помеѓу орел и змија.

Lokacija na reljef na saat kula

Приближна локација на рељефот на Саат кулата

Орелот е голема и силна птица, со закривен клун и исклучително добар вид. Летајќи високо на небото, орлите јасно можат да ги видат работите на земјата. Орелот е симбол за јасно гледање и разбирање на нештата, за храброст, сила и бесмртност. Исто така се смета за “крал на небото” и гласник на боговите. Овие особини го направиле орелот симбол на моќ во античкиот Рим, старите Грци го поврзувале со богот Зевс, германските племиња со Один, а во раното христијанство се сметал за симбол на надеж, сила, спас и се поврзувал со Исус Христос. Денес како симбол орелот може да се сретни на знамињата и грбовите на многу земји.

Змијата е универзален и комплексен симбол и може да претставува смрт, уништување, зло, отров, но исто така и исцелување и/или преродба. Во христијанската традиција, Сатаната во облик на змија ги измамил Адам и Ева да пробаат од јаболкото кое се наоѓало во Рајската градина. Така змијата може да претставува искушение, сатана и измама. Сепак често змијата се поврзува и позитивна симболика како на пример змиите околу стапот на Асклепиј како симбол на медицината и заздравувањето, односно змијата може да симболизира исцелување и/или преродба (менување на нејзината кожа).
Доколку се земе во предвид периодот кога е градена Саат кулата и фактот дека ваквите претстави не се дозволени во исламот, може да претпоставиме дека знакот е поставен од градителите на Саат кулата кои најверојатно биле од христијанска вероисповед. Иако не е познато кои биле тие, факт е дека во тој период многу од поважните објекти биле градени од мајстори кои биле од христијанска вероисповед. Големата Црвена Касарна била градена според проектот на архитектот Стојан Везенков, а воедно и Џепането, кое гледано од далеку има облик на крст, било градено од Смилевски мајстори.

orel-zmija-saat-kula sl 2

Eagle and snake fighting symbolize two sides of a conflict. Both animals are strong and ruthless, but most often the eagle is seen as the noble side and as a contrast to the snake, which is often represented as bad. Most often in this battle, the eagle, that is, the good side wins.

Today it is not known exactly when the Clock Tower was built and who were the masons. Did the Turkish authorities knew about the relief and its meaning and whether it was a stamp or a message the masons wanted to convey, are topics also interesting as the legend of 60,000 eggs used in the construction of the Clock Tower.

Read more:

Clock Tower in Bitola

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Ве молиме внесете коментар!
Ве молиме внесете име