Пелистер Национален Парк – фото галерија

Pelister - National Park, Republic of Macedonia

 

Pelister - National Park, Republic of Macedonia
Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

 

Pelister National Park - Musa Peak 2350 m

Страна 7 >>>