Пелистер инфо центар

Pelister Info Center

Инфо центарот Пелистер е локација каде можете да ги најдите сите неопходни информации поврзани со Вашата посета на Националниот парк Пелистер.

Работно време

Инфо центарот поседува и изложбен музејски простор кој е поделен на два дела – секција за постојани и секција за привремени изложби.

Во делот со постојана музејска поставка изложени се најразлични експонати од флората и фауната на Пелистер, информации за историски споменици и настани и воедно за животот на локалното население.

Делот за привремени изложби е простор кој посетителите може да ги изнајмат за најразлични намени.

pelister info center - exhibition room

Bear preparated - pelister info center

pelister info center 03 - animals

pelister info center 04 - exhibiton room

pelister info center 05

Инфо центарот има на располагање и соба за состаноци и богата библиотека со најразлични материјали поврзани со националниот парк Пелистер.

 

Save