Испланирајте го Вашето патување во Битола

Најдете ги неопходните информации кои Ви помагаат да го изберете најлесниот начин да ја посетите Битола.

Транскоп Битола

Приградска автобуска станица – Битола

Од приградската автобуска станица во Битола поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Истата е во сопственост на фирмата “Патнички ...
Read More
Transkop Bitola

Меѓуградска автобуска станица – Битола

Меѓуградската автобуска станица во Битола е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола и од истата ...
Read More

Железничка станица – Битола

Првата железничко - патна врска на Битола е изградена во 1894 год. со правец Битола – Солун. Подоцна за воените ...
Read More
Avtobusko stojaliste

Возен ред – Општински линиски превоз Битола

ВОЗЕН РЕД ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА. Booking.com - - - - ...
Read More
bitola center

Bitola – Getting Around

Walking trough Bitola in one of the best tings to do and it is one of the best ways to ...
Read More
how to get to bitola

Where is Bitola?

Macedonia is placed in the heart of Balkan Peninsula and always has been an important and strategic crossroad of different ...
Read More