Испланирајте го Вашето патување во Битола

Најдете ги неопходните информации кои Ви помагаат да го изберете најлесниот начин да ја посетите Битола.

Avtobusko stojaliste

Возен ред – Општински линиски превоз Битола

ИЗБЕРЕТЕ АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 16 „ВЕРО 2“ (до Ремо 3)БР. 48 „РУЖА ДЕЛЧЕВА“БР. 18 „БОЛНИЦА“БР. 20 „БАКТЕРИОЛОШКА“БР. 22 „КАСАРНА“БР. 25 ...
Read More