Противпожарна единица – Битола

Против пожарна станица Битола

Територијалната Противпожарна Единица Битола е формирана со акт на Румелскиот валија за време на владеењето на турскиот султан Махмуд III на 20.05.1836.

Тогашната противпожарна единица имала 15 вработени пожарникари од кои еден муслиман (шеф – хаџи) и 14 македонци, луѓе од рајата. Оваа ППЕ била снабдена со една противпожарна пумпа.

Оваа територијална противпожарна единица е најстара во Р.Македонија и Балканот.

Од 2005 год, Територијалната Противпожарна Единица Битола работи во склоп на Општина Битола.

Контакт

ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА Битола

  • ул. Бул. Први Мај бр. 57, 7000 Битола
  • телефон за пријавување пожари 193
  • дежурана: 047/ 208-344
  • раководител: 047/ 238-192 и 208-347