„Првото пристигање на возот од Солун за Битола, во 1894 година“

„Првото пристигање на возот од Солун за Битола, во 1894 година“
„Првото пристигање на возот од Солун за Битола, во 1894 година“

Железничката станица во Битола е изградена во 1894 година како и пругата од Битола до Солун. Работите почнале во 1891 година и по четири години градба Битола на 14.06.1894 се поврзува со Солун.

Железничката врска од Солун до Битола стана важен фактор за развитокот на градот и регионот, исто така. Преносот на стоки од пристаништето во Солун до внатрешноста на европскиот дел од Отоманската Империја се забрза, жителите се запознаа со европските стоки, а и стоки произведени од домашните земјоделци и сточари можеа да се продаваат во другите региони. Исто и армијата имаше голема корист од оваа врска за брзо пренесување на трупите, воен материјал и оружје.

Разгледницата е испратена на 3 март 1895 година во Брисел, Белгија, до: Monsieur, M. SehoepenProcureur118 rue KeyenveldBruxelles, BelgiqueБлагодарам и поздрави. Solomon H.Perez

Извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ – автор: Димче Најдов