Романски конзулат во Битола

HomeКонзулати во БитолаРомански конзулат во Битола

Почесен конзулат на Романија во Битола

  • Датум на отворање: 10.04.2007
  • Адреса: 29 Ноември бр.4, 7000 Битола
  • Телефон: +389 47 242-222
  • Конзул: Мамакис Александру
- Advertisment -

Хамза Беј џамија – некогаш и денес

0
Деца играат во близина на Хамза Беј џамија и реката Курдерес. Битола за време на Првата светска војна. Поглед кон северо-исток. Споредено со истата...