Романски конзулат во Битола

HomeКонзулати во БитолаРомански конзулат во Битола

Почесен конзулат на Романија во Битола

  • Датум на отворање: 10.04.2007
  • Адреса: 29 Ноември бр.4, 7000 Битола
  • Телефон: +389 47 242-222
  • Конзул: Мамакис Александру

Св. Димитриј село Брусник

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.

Св. Илија – манастир во близина на село Драгош

0
Манастирот Св. Илија во село Драгош е градба од поново време, обновен врз темелите на старата црква. Самиот манастир има интересна местоположба, и се наоѓа на самата граница со Р. Грција, при што со јужниот ограден ѕид, речиси го допира граничниот камен.