Ротинско езеро – село Ротино

Ротинско езеро

Ротинско езеро е всушност вештачка акумулација на Ротинска Река, југо-западно од село Ротино. Живописната природа на Баба планина, богатото културно наследство, велосипедските и пешачките патеки кои минуваат во близина, се главните причини поради кои „Ротинско езеро“ е омилена локација за битолчани.

Rotino Lake, Baba Mountain
Ротинско езеро

Локација

Како до Ротинско езеро

Од центарот на Битола до центарот на село Ротино води асфалтен пат во должина од 13 км. Од центарот на село Ротино, јужно до манастирот Св. Илија сместен на периферијата на селото, води тесен земјен пат кој е погоден и за лесни коли. Во близина на Манастирот и излетничкото место има простор за паркирање на автомобилите. Од тука, до Езерото кое е оддалечено на околу 250 метри води тесна планинарска патека.

 

Фото галерија

 

Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia