Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес

Викторија соби Битола

Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес. Поглед кон југ. Споредено со истата локација во 2017.

Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денесСаат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Рекламирање
Previous articleПекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес
Next articleПринцот Александар I Караѓорѓевиќ и адмирал Ернест Чарлс Томас Трубриџ во Битола – 21 ноември 1916 г – Битола некогаш и денес