Села во близина на Битола

Село Ротино, Општина Битола

Село Ротино, Општина Битола

Ротино е планинско село сместено на 1010 м надморска висина ...
Read More
Kapejnci na Dragor, Dihovo, Bitola

Село Дихово – одлична дестинација за одмор и релаксација

Село Дихово е сместено на падините на Баба Планина во ...
Read More
St. Dimitrij Magarevo

Магарево – село во Општина Битола

Село Магарево се наоѓа во подножјето на Баба планина, на ...
Read More
Malovishta village, Bitola Municipality, Macedonia - traditional architecture

Маловиште – село во Општина Битола

Село Маловиште (Маловишта) е единствена населба во границите на Националниот ...
Read More

Цапари – село во Општина Битола

Цапари е планинско село во Општина Битола, сместено на падините ...
Read More
Brusnik village, Municipality of Bitola Macedonia - Panorama

Брусник – село во Општина Битола

Брусник – село во Општина Битола Брусник е село во ...
Read More
Krklino, Bitola Municipality, Macedonia

Крклино – село во Општина Битола

Крклино е село во Општина Битола, кое според пописот од ...
Read More
Bukovo village near Bitola, Macedonia

Буково – село во Општина Битола

Село Буково е сместено во јужниот дел на Општина Битола ...
Read More
Gorno Oreovo, Bitola Municipality, Macedonia

Горно Ореово – Општина Битола

Село Горно Ореово е оддалечено околу 8 км од Битола ...
Read More