Село Ротино, Општина Битола

Back
Next

Фото галерија – дел 2

Rotino village, Bitola Municipality
St. Nicholas church, Rotino village
St. Nicholas church, Rotino village
St. Nicholas church, Rotino village
St. Nicholas church, Rotino village
Monastery St. Elijah, Rotino village
Back
Next