Широк Сокак – 1917 – 2017 – некогаш и денес

Широк Сокак – 1917 – 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес.

Shirok Sokak Bitola 1917Shirok Sokak Bitola 2017

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го лизгачот лево / десно