Улица Широк Сокак (пред Стопанска банка) – некогаш и денес

Дел од улицата Широк Сокак (пред Стопанска Банка Скопје) фотографирано за време на Првата светска војна, споредено со истата локација во 2017.

Улица Широк Сокак (пред Стопанска банка) - некогаш и денесУлица Широк Сокак (пред Стопанска банка)

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно